Vragen over de inhoud van het boek

Ik kan me uitstekend voorstellen dat er bij het lezen van Kwantumfysica, informatie en bewustzijn vragen rijzen. Het is nu eenmaal geen gemakkelijke stof met name als het over de uitgestelde keus experimenten gaat. Hebt u dus vragen stuur ze op naar paul@kwantumenigma.nl met als onderwerp ‘Vragen’ en ik ga mijn best doen om daar een zo duidelijk mogelijk antwoord op te geven. Uw vraag en mijn antwoord worden ook op deze pagina gepubliceerd.

  1. Vraag: Hoe is en wie heeft ontdekt dat E en M golven loodrecht op elkaar staan?
    Antwoord: Er is eerst ontdekt dat een elektrische stroom een magnetisch veld opwekt, in 1820 door Ørsted en Ampère. Daarbij bleek de richting van de kracht op de magneet loodrecht te staan op de richting van de stroom. Die richting van de kracht op de magneet kan gevonden worden met de zgn. linkerhandregel. Andersom genereert een bewegende magneet een elektrische stroom, dus ook weer een elektrische kracht die loodrecht staat op de beweging van de magneet. Het elektrische en het magnetische veld zijn reïficaties van het abstracte idee van een zodanige toestand van de lege ruimte  dat er krachten worden uitgeoefend op elektrische ladingen en magneten. Daarna is het veld concept weer door Maxwell gebruikt om EM-straling te beschrijven. In de golf van variërende veldsterktes die daar zou ontstaan door een bewegende elektrische lading staan de variërende elektrische en magnetische veldsterktes ook weer loodrecht op elkaar. Het EM formalisme van Maxwell is een uitstekende voorspeller van EM verschijnselen. Maar het idee van een EM-golf staat in een volledig paradoxale tegenstelling tot het Einstein foton dat een deeltje is met een afgepaste hoeveelheid energie die recht evenredig is met zijn frequentie.