Errata Kwantumfysica, informatie en bewustzijn

Tja, er blijken toch altijd weer kleine foutjes op te duiken. Bij deze de errata bij het boek ‘Kwantumfysica, informatie en bewustzijn’, vetgedrukt is de verbetering:

Blz. 20: .. dat daar echt geen genieën voor nodig waren ..

Blz. 29: … dat de aarde een bol is met een straal van bijna 6.400 km die …

Blz. 48: De vet weergeven golf respectievelijk lijn in figuur 12 geeft …

Blz. 126: Einstein stelde zich nu in gedachten twee identieke deeltjes A en B voor, aanvankelijk samen in rust, die op een gegeven moment (tijd­stip I) uit elkaar en ieder een andere kant opvliegen tot ze op grote af­stand van elkaar zijn. Zie figuur 41.

Blz. 187:  U vraagt zich misschien langzamerhand af wat nu het uitgestelde keus aspect is van de kwantumwisser. Het antwoord is: het foton moet hier zelf  die keus maken, namelijk om de gekozen spleet wel of niet prijs te geven. Dat doet het door respectievelijk op de beamsplitters BSa of BSb te reflecteren danwel er doorheen te gaan nádat het originele foton al door de dubbelspleet is gegaan.

Blz. 231 : De fysicus Thomas Campbell …

Blz. 246: Dat is ook precies het beeld dat Thomas Campbell schetst in zijn boek ‘My Big TOE’.